Forslag til revidert detaljregulering av gjeldende plan ble sendt ut på offentlig ettersyn i perioden 11.04.2016-23.05.2016. Statens vegvesen valgte på bakgrunn av innkomne merknader og innsigelse fra NVE å trekke planforslaget tilbake og utarbeide et revidert forslag.

Det bemerkes spesielt at eventuelle merknader til planforslaget må sendes på nytt.

Plandokumenter

For en nærmere redegjørelse av planforslaget anbefaler vi at du studerer planbeskrivelse og illustrasjonshefte, dokumentene tilgjengelige

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned"
  • papirutgaver er utlagt i Statens vegvesen sin trafikkstasjon i Svortdalen, Mo i Rana.

Orienteringsmøte 

Det holdes et åpent orienteringsmøte 5. januar 2017 kl. 19.00 på Storforshei barne- og ungdomsskole på auditoriet.

Merknader

Dersom du har merknader/innspill til planforslaget bes det om at disse sendes innen 20. januar 2017 til:

Kontakt

Ved eventuelle spørsmål kan Statens vegvesen kontaktes ved: