Hovedformålet med planforslaget er å legge til rette for en vegstandard som tillater fartsgrense 90 km/t, samt oppnå en mer rasjonell anleggsgjennomføring.

Planområdet E6 Strandfjord–Messingslett

Plandokumentene

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 25. oktober–9. desember 2016 på følgende steder:

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned",
  • Nettsidene til Rana kommune http://www.rana.kommune.no/,
  • Rana kommune, servicetorget, Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana og
  • Statens vegvesen trafikkstasjon, Svortdalen, Mo i Rana

Merknader

Dersom du har merknader/innspill til planforslaget bes det om at disse sendes innen 9. desember 2016 til:

Kontakt

Ved eventuelle spørsmål kan Statens vegvesen kontaktes ved: