Planforslaget

For en nærmere redegjørelse av planforslaget anbefaler vi at du studerer planbeskrivelse og illustrasjonshefte som er lagt ut:

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned" og
  • papirutgaver i Statens vegvesen sin trafikkstasjon i Svortdalen, Mo i Rana.

Merknader

Dersom du har merknader/innspill til planforslaget bes det om at disse sendes innen 26. februar til:

Kontakt

Ved eventuelle spørsmål kan Børge Steinmo Johnsen (planleggingsleder) kontaktes på tlf. 75 11 48 36/ 918 31 718, eventuelt borge.johnsen@vegvesen.no