I henhold til plan- og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplaner for følgende strekninger på E6 i Dunderlandsdalen ut til offentlig ettersyn:

  • Ildhullia N–Tjæraskaret
  • Tjæraskaret–Eiterå
  • Strandjord–Messingslett
  • Messingslett–Storvollen
  • Krokstrand–Bolna

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en snarlig utbygging av ny E6 med bedre framkommelighet enn eksisterende veg.

Planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 6. februar – 19. mars 2012 på følgende steder:

  • Rana kommune, rådhuset, Mo i Rana
  • Statens vegvesen, Region nord, Mo i Rana, Mo trafikkstasjon
  • Statens vegvesen, Region nord, Bodø, Dreyfushammarn 31/33, Bodø
  • Internet: www.vegvesen.no
  • Prix, Storforshei

Høringsmyndigheter og berørte grunneiere blir også varslet pr. brev.

Spørsmål kan rettes til
Statens vegvesen, Region nord:
Svein Bjørgo Larsen, tlf: 75 55 29 41 / 909 42 136,
eller e-post: svein.larsen@vegvesen.no

Åpent orienteringsmøte
I forbindelse med høring/offentlig ettersyn holdes et orienteringsmøte torsdag 23. februar, 1800–2130, på Dunderlandsdalen Skytterlag sitt klubbhus. På møtet vil vi orientere om planforslaget og åpne for spørsmål og diskusjon rundt dette.

Frist for å komme med skriftlige merknader til planforslaget er 19.03.2012.

Merknader sendes til
Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø
eller e-post: firmapost-nord@vegvesen.no