Vegen stenges kl. 22:00 fredag 2. mars og åpner senest kl. 04:00 lørdag morgen. Grunnen til stengingen er at entreprenør BetonmastHæhre skal sprenge ut steinmasser fra en fjellskjæring.

- Sprengningsarbeidet medfører risiko for nedfall av stein på E6. Derfor må vi holde vegen helt stengt mens entreprenøren jobber, sier delprosjektleder Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen.

Sprengningsarbeidet inngår i prosjektet E6 Helgeland nord og arbeidsområdet befinner seg i parsellen Illhøllia-Tjæraskaret, en strekning på 7,6 kilometer.

Det blir ikke gjennomslipp av trafikk mens arbeidet pågår.

Oppdaterte trafikkmeldinger finner du på www.175.no.