Om Urlandå–Skamdal
Prosjektområdet ligger i Hemnes og Rana kommune mellom Finneidfjord og Dalselv. Dette er en strekning på ca. 4,8 km, der E6 har dårlig standard på en del av strekningen med stedvis liten vegbredde. Det er en del direkteavkjørsler til E6.

Nå jobber vi med å fremme en sak for Stortinget i 2013. Tidligste byggestart er 2014.