Gjennomslaget skjedde 14. september, med en sprengsalve fra utsiden av fjellet ved Langvassåga. Tunnelen er 625 meter lang og Hæhre Entreprenør startet drivingen i april i år.

- Fra tunnelutløpet skal nye E6 gå på en ny bru over Langvassåga. Hæhre starter byggingen av denne nå i september, forteller prosjektleder Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen.

Tunnelen er en del av parsell to i prosjektet E6 Helgeland nord. Når den nye vegen er ferdig slipper trafikantene unna den velkjente nittigraderssvingen like ved utløpet til den nye tunnelen. Parsellen åpner etter planen for trafikk høsten 2018.

Les også: Denne tunnelen tar trafikken unna kjempesving

Om E6 Helgeland nord

Prosjektet er ett av tre delprosjekter i vegutviklingspakken E6 Helgeland. Helgeland nord strekker seg over en vegstrekning på 125 kilometer, hvor det i alt skal bygges og utbedres 62 kilometer veg.

Utbyggingen skjer gjennom en vegutviklingskontrakt, som gir entreprenøren ansvar for både prosjektering og bygging av den nye vegen, samt drift på hele strekningen etter ferdigstillelse. Det er Hæhre Entreprenør AS som bygger nye E6.

Dagens sprengsalve gav hull hele vegen gjennom fjellet. Her er Hæhres arbeidslag og Statens vegvesens byggeledelse like etter gjennomslaget. Foto: Mikael BergmanDagens sprengsalve gav hull hele vegen gjennom fjellet. Her er Hæhres arbeidslag og Statens vegvesens byggeledelse like etter gjennomslaget. Foto: Mikael Bergman