Papirutgave av planbeskrivelse og illustrasjonshefte kan også sees ved Statens vegvesen sine lokaler i Mo i Rana, samt oversendes pr. post ved forespørsel.

Vegvesenet vil informere om planforslaget på et åpent folkemøte på Skytterhuset på Røssvoll torsdag 12. januar klokka 1900. Planleggingsleder vil også være tilgjengelig ved Vegvesenets kontorer på Mo mandag 16. januar og tirsdag 17. januar (fra klokken 0930) dersom du ønsker et privat møte.

Ta gjerne kontakt med Børge Steinmo Johnsen på telefon 75 11 48 36 / 918 31 718 eller på e-post borge.johnsen@vegvesen.no hvis du har spørsmål.

Eventuelle merknader/ innspill til planforslaget
sendes til firmapost-nord@vegvesen.no 
eller Statens vegvesen, postboks 1403, 8002 BODØ

Siste frist for å sende inn merknad/ inspill er 14. februar 2012