Strekningen er 7,2 kilometer og starter ved Tjæraskaret, noen kilometer utenfor Storforshei. Den nye europavegen skal i hovedsak bygges i jomfruelig terreng, og arbeidet starter godt utenfor allfarvei.

- Gjennom vinteren og våren skal Hæhre jobbe utenfor dagens E6, så selv om det bygges for fullt vil man ikke se noe særlig til aktiviteten den neste tiden. Trafikantene vil i liten grad bli berørt, forteller delprosjektleder Trond Maas Pedersen.

På en kort strekning nord i parsellen kan fartsgrensen imidlertid bli redusert til 70 kilometer i timen. Lengst nord vil det bli noe anleggstrafikk, opplyser Pedersen.

Tunnelbyggingen starter denne våren

Med dette er det full aktivitet på tre av de i alt ti delstrekningene som utgjør prosjektet E6 Helgeland nord. Antallet folk som jobber med byggingen av nye E6 nærmer seg nå 200, og aktiviteten vil bare tilta framover.

- Rett etter påske starter drivingen av en 620 meter lang tunnel ved Reinforsheia, på parsellen Fallheia-Sandheia, forteller Pedersen.

Tunnelen vil, sammen med en ny bru over Langvassåga, eliminere den velkjente 90-graderssvingen ved Røssvoll.

Første strekning åpner neste høst

Parsellene som utgjør E6 Helgeland nord åpnes fortløpende, og strekningen Urlandå-Skamdal åpner for trafikk neste høst. Fallheia-Sandheia og Tjæraskaret-Eiterå skal i utgangspunktet være ferdige høsten 2018.

- Men entreprenøren har fremskyndet byggestarten på strekningen Tjæraskaret-Eiterå. Det er derfor mulig at vi kan åpne parsellen tidligere enn planlagt, sier Pedersen.

Om prosjektet

E6 Helgeland nord er det første av i alt tre delprosjekter som utgjør vegutviklingspakken E6 Helgeland. Delprosjektet strekker seg over en strekning på 125 kilometer, fra Korgen til Bolna. I alt skal det bygges 62 kilometer veg, hvorav 47 kilometer er utbedringstiltak på dagens E6.

Utbyggingen skjer gjennom en såkalt vegutviklingskontrakt. Den gir entreprenør Hæhre ansvar både for prosjektering og bygging av den nye vegen, samt for drift og vedlikehold i 15 år. Byggingen startet i september i fjor og den nye vegen skal stå ferdig i løpet av 2019.

Velkommen til informasjonsmøte

I anledning byggestart på strekningen Tjæraskaret-Eiterå, inviterer Statens vegvesen til åpent møte. Her forteller vi om prosjektet generelt og den aktuelle parsellen spesielt. Representanter fra Hæhre Entreprenør AS vil også være til stede.

Møtet arrangeres på skytterhuset ved Nevernes skytebane (se kart her), mandag 25. januar fra klokken 18:00.

Vi serverer kaffe og noe å bite i. Velkommen skal du være!