Planen vil bli annonsert og lagt ut på ny høring senere i sommer.