Hovedformålet med planforslaget er å legge til rette for en vegstandard som tillater fartsgrense 90 km/t, samt oppnå en mer rasjonell anleggsgjennomføring.

Planforslaget

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 15.02.2017–28.03.2017 på følgende steder:

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned",
  • Rana kommune, servicetorget, Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana,
  • Statens vegvesen trafikkstasjon, Svortdalen, Mo i Rana og
  • www.rana.kommune.no/

Merknader

Dersom du har merknader/innspill til planforslaget bes det om at disse sendes innen 28. mars 2017 til

Kontakt

Ved eventuelle spørsmål kan Statens vegvesen kontaktes ved: