Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

  • Rana kommune, rådhuset, Mo i Rana
  • Statens vegvesen Region nord, Mo i Rana, Mo trafikkstasjon
  • Statens vegvesen Region nord, Bodø, Dreyfushammarn 31/33, Bodø
  • Som vedlegg nederst på denne siden

Høringsmyndigheter og berørte grunneiere blir også varslet pr. brev.

Spørsmål

kan rettes til Svein Bjørgo Larsen, tlf. 75 55 29 41/90 94 21 36
eller e-post: svein.larsen@vegvesen.no

Merknadsfrist

Merknader til planforslaget må sendes skriftlig innen 29. mai 2012 til:
Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller
e-post firmapost-nord@vegvesen.no