For en nærmere redegjørelse av planforslaget anbefaler vi at du studerer planbeskrivelsen og illustrasjonshefte (som vedlegg til siden) eller www.rana.kommune.no. Papirutgave av planbeskrivelsen og illustrasjonshefte kan også sees ved Statens vegvesen sine lokaler i Mo i Rana, samt oversendes per post ved forespørsel.

Ta gjerne kontakt med Børge Steinmo Johnsen på telefon 751 14 836/ 918 31 718, eventuelt borge.johnsen@vegvesen.no ved eventuelle spørsmål.

Eventuelle merknader/innspill til planforslaget kan sendes til

Siste frist for å sende inn merknad/innspill er 23. oktober 2011.