Som en del av Prosjekt E6 Helgeland utarbeider Statens vegvesen en detaljreguleringsplan for ny E6 på strekningen Fallheia – Sandheia i Rana kommune. Vi utvider planområdet og setter frist for merknader/innspill til 08.07.2011. 

Kontaktperson
Børge Steinmo Johnsen (planleggingsleder), telefon 75 11 48 36/ 918 31 718, eventuelt borge.johnsen@vegvesen.no