Ti parseller og tilhørende reguleringsplaner ligger til grunn for delprosjektet Helgeland nord. Her kan du laste ned planbeskrivelser og illustrasjonshefter for samtlige.