Strekningen er ca. 7,8 kilometer lang. Nye E6 går i hovedsak etter ny veglinje, gjennom en tunnel og ny bru over Langvassåga. Nord for elva går vegen ovenfor dagens E6. Vi har også bygget nytt kryss til fv. 353 og ny veg til Mo i Rana lufthavn, Røssvoll. 

Byggingen startet i slutten av 2015 og strekningen ble åpnet for trafikk 27. september 2018.

Nye E6 går gjennom en drøyt 620 meter lang tunnel, som kommer ut ved Røssvoll. Derfra går vegen på en ny bru over elva, og fortsetter nordover ovenfor dagens E6.Nye E6 går gjennom en drøyt 620 meter lang tunnel, som kommer ut ved Røssvoll. Derfra går vegen på en ny bru over elva, og fortsetter nordover ovenfor dagens E6.