Strekningen er ca. 7,8 kilometer lang. Nye E6 skal i hovedsak gå i en ny veglinje, gjennom en tunnel og ny bru over Langvassåga. Fra andre siden av elva legges den nye vegen ovenfor dagens E6. Vi bygger også et kryss til fv. 353 med ny veg til Mo i Rana lufthavn, Røssvoll.

Reguleringsplanen ble vedtatt i Rana kommunestyre den 19.06.2012. Byggingen startet i slutten av 2015 og strekningen åpner etter planen for trafikk høsten 2018.

Nye E6 går gjennom en drøyt 620 meter lang tunnel, som kommer ut ved Røssvoll. Derfra går vegen på en ny bru over elva, og fortsetter nordover ovenfor dagens E6.Nye E6 går gjennom en drøyt 620 meter lang tunnel, som kommer ut ved Røssvoll. Derfra går vegen på en ny bru over elva, og fortsetter nordover ovenfor dagens E6.