Strekningen er ca. 2,5 kilometer lang, og går i dag rett forbi en campingplass og over en smal bru. Ny veg skal legges utenom Krokstrand, noe som vil gi en mer trafikksikker løsning. Dagens bru ved kafeen på Krokstrand vil bli revet, og ny bru etableres over elva. I tillegg skal vi bygge en stor parkeringsplass ved kafeen, med god adkomst fra E6.

Reguleringsplanen for strekningen ble vedtatt av Rana kommune i juni 2012.