Strekningen er ca. 10,5 kilometer lang. Ny veg vil i hovedsak følge dagens trasé, men skal rettes opp der det er nødvendig.

Reguleringsplanen ble vedtatt av Rana kommune i juni 2012. Nå ønsker Statens vegvesen sammen med Rana kommune og BetonmastHæhre å videreutvikle E6 på strekningen Krokstrand–Bolna. 

Forslag til detaljreguleringsplan for strekningen Krokstrand–Bolna på E6 var lagt ut til offentlig ettersyn (22.06.2018). Det ble oppdaget feil i planbeskrivelsen og bestemmelsene og pga. dette ble planen trukket tilbake. Planen er nå på nytt lagt til offentlig ettersyn med høringsfrist 31. oktober 2018