Strekningen er ca. 10,5 kilometer lang. Ny veg vil i hovedsak følge dagens trasé, men skal rettes opp der det er nødvendig. Fartsgrensen på den nye vegen blir 90 km/t.

Delprosjektets nordligste parsell åpner for trafikk i november 2019. Da markeres samtidig ferdigstillelse av hele prosjektet.