Strekningen er ca. 6,2 kilometer lang. Den nye vegen vil delvis følge dagens trasé, og legges delvis i ny trasé. Når strekningen er ferdig blir fartsgrensen 90 km/t.

Reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret i Rana den 10. januar 2017.