Strekningen er ca. 6,5 kilometer lang og ligger i Dunderlandsdalen, mellom Mo i Rana og Saltfjellet. Ny veg går i hovedsak langs traseen til den eksisterende vegen, hvor vi retter opp krappe svinger og bratte kurver.

Reguleringsplan E6 Raufjellforsen–Krokstrand var til offentlig ettersyn i 2017.