Strekningen er ca. 2,4 kilometer lang. Ny veg legges delvis i eksisterende trasé, og delvis gjennom nytt terreng. Når strekningen er ferdig i 2018 blir fartsgrensen 90 km/t.

Reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret i Rana den 10. januar 2017.