Strekningen er ca. 6,5 kilometer lang, og nye E6 følger i hovedsak dagens trasé. Når parsellen er ferdig blir fartsgrensen 90 km/t.

Reguleringsplanen ble vedtatt av Rana kommune i 2017.