E6 har vært stengt for gjennomkjøring siden 6. mai, ettersom den nye vegen bygges i linja til den gamle. Torsdag 20. juni kl. 20:00 blir vegen åpnet igjen, og da kan trafikantene kjøre på ca. 1,3 kilometer nybygget veg.

–Det gjenstår noe etterarbeid på strekningen, men vegen er asfaltert og klar til å overlates trafikantene, sier delprosjektleder Rainer Smedseng i Statens vegvesen.

I høst åpner ytterligere 900 meter av det nye vegsystemet i området, inkludert Strauman og Dønfors bru.