Arbeidet er en del av prosjektet E6 Helgeland sør. Den nye E6-traseen i området ligger veldig tett på dagens europaveg, i et sidebratt og smalt område sør for Aspnes Camping.

– Mens jobben gjøres er det en risiko for nedfall på E6. For å sikre trafikantene og samtidig sørge for at entreprenør Skanska skal kunne jobbe raskt og effektivt, velger vi å nattestenge vegen, sier byggeleder Rainer Smedseng i Statens vegvesen.

Slik stenges E6

Arbeidet starter på kvelden mandag 4. september, og Skanska er etter planen ferdig torsdag morgen. E6 vil være helt stengt for gjennomkjøring fra kl. 22:00 til 06:00 natt til tirsdag, onsdag og torsdag.

Det blir ikke gjennomslipp av trafikk mens arbeidet pågår. Det vil være trafikkdirigenter i begge ender av strekningen, og trafikanter mellom nord og sør kan kjøre om fv. 78 mellom Halsøy og Ømmervatnet.

Lysregulering på dagtid 

På dagtid er E6 åpen for trafikk, men fra neste uke og utover høsten vil fremkommeligheten i området være redusert, med ett åpent kjørefelt og lysregulering. 

Oppdaterte trafikkmeldinger finner du på 175.no