Torsdag 1. november kl. 08:00 starter Skanska monteringen av brubjelker og dekkeelementer til det som skal bli en ny bru over Baåga ved Baågneset. Brua, som er en del av prosjektet E6 Helgeland sør, bygges ved siden av dagens europaveg. Ettersom den krysser over fv. 252, må fylkesvegen holdes stengt mens entreprenøren bygger.

Arbeidet pågår gjennom resten av denne uka, og avsluttes etter planen førstkommende mandag kl. 20:00. I dagene mellom pågår byggearbeidet fra klokken syv om morgenen til halv åtte på kvelden.

Det blir manuell dirigering av trafikk forbi anleggsområdet, og trafikanter på fv. 252 må regne med ventetid på opptil en halvtime.

Oppdaterte trafikkmeldinger finner du på 175.no