Planforslaget

For en nærmere redegjørelse av planforslaget anbefaler vi at du studerer planbeskrivelse og illustrasjonshefte som er lagt ved: 

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned",
  • på nettsiden til Vefsn kommune
  • papirutgave: Vefsn kommune, Rådhuset og
  • Statens vegvesen, Mosjøen trafikkstasjon, Ytterøra 22

Merknader

Dersom du har merknader/innspill til planforslaget bes det om at disse sendes innen 09.03.2018 til:

Folkemøte

Statens vegvesen vil presentere planforslaget på et åpent folkemøte. Møtet avholdes den 13. 02. 2018 kl. 19.00 på Sandvik folkehøyskole.

Kontakt

Ved eventuelle spørsmål kan Statens vegvesen kontaktes ved: