Syv parseller og tilhørende reguleringsplaner ligger til grunn for delprosjektet E6 Helgeland sør.