• Totallengde ca. 1000 m.
  • Kollektivfelt riksveg 22 Olavsgaard ca. 250m.
  • Gang/sykkelvei ved rv. 22 endret ca. 150m, bygging av kulvert under ny påkjøringsrampe.

Byggeperiode fra juni 2021, ferdig høsten 2022.