Vegvesenet inviterte til digitalt folkemøte via Teams Live Events. Folkemøtet om ny E6 gjennom Levanger kommune er det første folkemøtet vi har holdt ved hjelp av Live Events. 

En fordel med Teams Live events er at man kan gå tilbake og se opptaket av folkemøtet om man ønsker å fordype seg i noen av temaene, eller om man gikk glipp av folkemøtet. 

Her kan du se opptaket av folkemøtet. 

Stor interesse

Møtet varte 2,5 timer (kl. 18.00 til 20.30). På det meste var det 367 deltakere, etter to timer var det fortsatt 178 deltakere, og 140 fulgte med helt til slutt. I Q&A-feltet (spørsmål og svar) ble det stilt og besvart ca. 60 spørsmål. Det er et høyt tall for denne type møter.

Prosjektet er meget fornøyd med både deltakelse, spørsmålsrunden og ellers hvordan det hele foregikk på Live Events:

- Det har gått over all forventning. Vi har fått god hjelp fra kommunikasjonsstaben på Utbygging og det var bra vi fikk å øve på forhånd ettersom dette er et nytt verktøy for alle sammen. Fint at eksterne kan også være med for å presentere og svare på spørsmål. Teknisk synes vi dette fungerte veldig bra, sier Ekaterina Lukina, planleggingsleder for E6 Åsen nord – Mære.

Med eksterne menes her en representant fra Levanger kommune og en fra konsulentfirmaet Rambøll.

Er digitale folkemøter framtiden?

På prosjektet forklarer de også at de nådde flere personer via Live Events-møtet enn ved å holde et tradisjonelt, fysisk folkemøte. På Live Events var det omtrent 350 personer som deltok mens det til sammenligning i forrige runde da planprogrammet var på høring, møtte opp rundt 100 personer.

Det har også kommet tilbakemeldinger om at flere har sett opptaket i etterkant, for eksempel konsulenter som skal involveres i prosjektet har fortalt at de hører på opptaket som «podkast» for å bli bedre kjent med prosjektet.

Det digitale folkemøtet ble naturligvis annonsert på prosjektets nettside, men også på Facebook hvor det var hele 1200 personer som meldte interesse.

Lukina tror digitale møter gir mer fleksibilitet for deltakere slik at flere kan bli med.

For noen kan det også oppleves enklere å sende spørsmålene inn skriftlig enn å stille dem foran publikum. Også det å ha muligheten til å sende inn anonymt kan bidra til at flere tør å stille spørsmål i en forsamling.

I Live Events trenger man ikke lage konto for å stille spørsmål slik man må på YouTube, og man kan følge med både på mobil og PC.

Husk tilgjengelighet

Man bør også huske på at det finnes enkelte som opplever digitale løsninger utfordrende og kan av den grunn gå glipp av digitale møter. Da er det viktig at prosjektet er tilgjengelig også på andre måter, f.eks. via telefon og på prosjektkontoret.

Vil dere anbefale til andre prosjekter å bruke dette?

- Ja, absolutt. Jeg tror at vi vil fortsette å ha digitale informasjonsmøter, og i kombinasjon med åpne kontordager kan det gi gode muligheter for medvirkning, sier Lukina.

Presse som var til stede og presenterte seg i begynnelsen av møtet: Trønderavisa og ilevanger.no