Vi planlegger fem mil ny E6 fra Åsen i Levanger til Mære i Steinkjer, og planlegger for fire felt og fartsgrense på 110 km/t.

Har du lyst til å se film med vår foreløpige anbefaling for hvor vegen bør ligge? Har du innspill? Kom på informasjonsmøte.

Informasjonsmøter:
22. mai kl. 19.00: Mære landbruksskole (bygg C), Steinkjer
30. mai kl. 19.00: Røra samfunnshus, Inderøy
6. juni kl. 19.00: Verdal videregående skole, Verdal
7. juni kl. 19.00: Nord universitet (bygg C), Levanger

Litt om prosessen:
Statenes vegvesen arbeider med kommunedelplaner og konsekvensutredning for ny E6. Siden oppstarten i april 2016, er alternativene forbedret. Vi har gjennomført konsekvensutredning og presenterer nå ei foreløpig anbefaling av hvor E6 bør ligge.

Velkommen på informasjonsmøte.