Kommunedelplanen omfatter planbeskrivelse, inkludert konsekvensanalyse (KU), risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og plankart med tilhørende bestemmelser. Du finner planbeskrivelsen og alle tilhørende dokumenter i det grå feltet nedenfor.

Konsekvensutredningen er beskrevet samlet  i kapitel 4 og omfatter i alt ni temarapporter.

  • Prissatte konsekvenser
  • Landskapsbilde
  • Naturmangfold
  • Nærmiljø og friluftsliv
  • Kulturmiljø
  • Naturressurser inkludert landbruk
  • Lokal og regional utvikling
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse
  • Formingsveileder

I tillegg finner du grunnlagsmateriell som vi har brukt i utarbeidelsen av planforslaget.

Tips: Det oppstår av og til problemer med direkte nedlasting av tunge pdf-dokumenter i nettleseren. For å omgå dette kan du høyre-klikke på linken, velge "Lagre mål som" og lagre fila lokalt på din PC og så åpne den derfra.