E6 fra Kolomoen til Moelv er en strekning på 43 kilometer. Denne strekningen har i dag vekselsvis to- og tre felt, men det foreligger planer om å utvide strekningen til en firefelts veg med midtdeler. Det er vedtatt reguleringsplaner på hele strekningen.

Vedtatte kommunedelplaner på strekningen Kolomoen-Moelv kan leses under menypunktet "Kommunedelplaner" til venstre. Vedtatte reguleringsplaner kan leses under menypunktet "Reguleringsplaner" til venstre.

Det er det statlige eide aksjeselskapet Nye Veier AS som skal gjennomføre utbyggingen av E6 på strekningen Kolomoen-Moelv. Les mer om Nye Veier AS på www.nyeveier.no.