Det er tre kommunedelplaner for utvidelsen av E6 mellom Kolomoen og Moelv, en plan for hver av kommunene på strekningen (Stange, Hamar og Ringsaker). Dokumentene knyttet til kommunedelplanene ligger som vedlegg.
Det er kommunestyrene i de respektive kommunene som behandler kommunedelplaner. Status for kommunenes behandling av kommunedelplanene er slik:

Stange
Kommunestyret i Stange kommune godkjente planen i sitt møte 18. juni 2008. Den godkjente kommunedelplan med konsekvensutredning i Stange gjelder for utvidelsen av E6 fra Kolomoen til Hamar grense, med unntak av parsellen som ligger i Åkersvika naturreservat.

Hamar
Kommunedelplanen for utvidelsen av E6 gjennom Hamar ble behandlet i Hamar kommunestyre 12 november 2008. Grunnet innsigelser til kommunedelplanen, var planen gjenstand for mekling hos Fylkesmannen i Hedmark i slutten av mars 2009. Meklingen førte ikke frem, og kommunedelplanen ble derfor vedtatt av Miljøverndepartementet i april 2013.

Ringsaker
Kommunedelplanen for utvidelsen av E6 fra Hamar grense til Moelv ble vedtatt av kommunestyret i Ringsaker i april 2009.

Dokumentene til kommunedelplanene: