På strekningen Kolomoen-Moelv er det utarbeidet totalt fem reguleringsplaner. I hovedsak er det utarbeidet separate reguleringsplaner for kommunene Stange, Hamar og Ringsaker. Unntaket er de nordligste 200 meterne i Stange som tilhører planen gjennom Hamar fordi Åkersvika naturreservat går litt inn i Stange kommune. Mer informasjon om arbeidet med reguleringsplanene i den enkelte kommune finnes i menypunktene til venstre.