I februar 2014 ble det varslet oppstart av utarbeidelse av reguleringsplan for E6 fra Kåterud i Stange til Arnkvern på kommunegrensen mellom Hamar og Ringsaker. Denne strekningen er cirka 5,9 kilometer lang. Av dette er cirka 200 meter i Stange kommune mens resten er i Hamar.

I slutten av januar 2016 vedtok Kongen i statsråd og endre grensene for Åkersvika naturreservat. Forslag til reguleringsplan fra Kåterud i Stange til Arnkvern på kommunegrensen mellom Hamar og Ringsaker ble vedtatt av kommunestyrene i Stange og Hamar i februar 2016. Vedtatt reguleringsplan kan leses i menyen til høyre.

Det er opprettet en felles nettside sammen med Fylkesmannen i Hedmark. Les derfor mer om reguleringsprosessen her.