Den vedtatte reguleringsplanen for E6 Kolomoen-Kåterud kan leses her. Dokumenter knyttet til reguleringsplanen kan leses i boksen til høyre.

Reguleringsplanen bygger på kommunedelplanen for utbygging av E6 på samme strekning. Denne kommunedelplanen ble vedtatt av kommunestyret i Stange i juni 2008, og kan leses her.

Det skal også gjøres tiltak på fv. 24 i forbindelse med E6-utbyggingen. Dette beskrives i planbeskrivelsen for den vedtatt reguleringsplanen for fv. 24 mellom Stange og Starhellinga og av dette plankartet.