Kvænangsfjellet er en høyfjellsovergang. Vegen er værutsatt, spesielt på vinteren med rasfare og vind som skaper drivsnø. Problemene blir forsterket ved at vegen har sterk stigning og dårlig kurvatur. E6 over Kvænangsfjellet er den eneste ferdselsåren mellom resten av landet og Kvænangen i Nord Troms/Finnmark fylke. Som eneste norske hovedveg til Kvænangen i Nord Troms/Finnmark med økende transport av varer og tjenester er det behov for å få en mer vintersikker veg.

E6 Kvænangsfjellet ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP)  2018-2029 for perioden 2018-2023 med 1,1 mrd. og oppstart for byggetrinn 1 (Kvænangsfjelltunellen) i 2020. Det er også i NTP satt av 0,5 mrd i rassikringsmidler til Kvænangsfjellet sør (Mettevolllia) i 2024-29.

Midlene avsatt i NTP skal omfatte bygging av en tunnel i Nordreisa og Kvænangen kommuner. I tillegg heves veilinjen. Dette vil sikre bedre fremkommelighet og regularitet vinterstid

Reguleringsplan for langsiktig løsning er vedtatt.

Planområdet er delt inn i 3 delstrekninger:

  • Delstrekning 1: Oksfjordhamn–Tverrelva
  • Delstrekning 2: Tverrelva–Sandneselva
  • Delstrekning 3: Sandneselva–Karvik