Delstrekningen omfatter ny veg, tunneler gjennom Aslakheimen og Tyskhaugen, samt reinbru ved Aslakheimen.

Delstrekningen ble åpnet for trafikk høsten 2013. Strekningen ble fullført med et siste lag asfaltering sommeren 2014.