kart E6 Langnesberga

Planen legger til rette for skredsikring av E6 mellom Snåsakroa ved Langnes, og krysset med fylkesveg 763 ved Vegset. Deponiområder og avkjørselsanering inngår også i planen.

Planforslaget er tilgjengelig

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned",
  • Snåsa kommune sin nettside og
  • papirutgave av planforslaget legges ut på Snåsa kommunehus og kan ettersendes på forespørsel.

Informasjonsmøte

Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte onsdag 19. oktober 2016, kl. 19:00 på Snåsakroa. På møte vil planforslaget bli presentert og er det anledning til å stille spørsmål.

Merknader 

Vi ber om at uttalelser og andre merknader til planforslaget sendes skriftlig innen 12. november 2016 til:

For spørsmål kan det tas kontakt med planprosjektleder Egbert Holtrop via e-post: egbert.holtrop@vegvesen.no, eller ved å ringe 941 02 422.

Dette varslet er iht. plan- og bygningsloven (PBL) §12-10. planforslaget blir utarbeid iht. PBL § 12-3, med medhold i PBL §3-7.