Her presenterte E6 Manglerudprosjektet tre nye alternativer i et utvidet planområde. Oslo kommune hadde samtidig en orientering om Hovinbyen.

Det var godt oppmøte med engasjerte beboere som bidro med mange spørsmål og innspill til alternativene som ble presentert.

Til høyre på siden vil dere finne presentasjonene som ble holdt av henholdsvis Statens vegvesen og Oslo kommune.