Hensikten er å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten på E6 gjennom Levanger kommune,fra Vassmarka like nord for Åsen sentrum og nordover til sørenden av dagens forbikjøringsfelt på Ronglan.

Strekningen skal sikres ved å bygge midtrekkverk og ekstra forbikjøringsfelt. Dette fører til behov for breddeutvidelse av dagens E6, over en strekning på ca. 5 kilometer.