Trafikksikkerheten og framkommeligheten på E6 gjennom Verdal sentrum og nordover til Fleskhus, skal sikres ved å bygge midtrekkverk og ekstra forbikjøringsfelt. Dette fører til behov for breddeutvidelse av dagens E6, over en strekning på ca. 4 kilometer.