Planleggingen av en fremtidig utbygging av E6 på strekningen Moelv-Biri har startet, og våren 2011 fastsatte kommunene Ringsaker og Gjøvik planprogrammet for en fremtidig utvidelse av E6 mellom Moelv og Biri. Planprogrammet kan leses her

Høsten 2011 startet arbeidet med å utarbeide kommunedelplaner på strekningen. Kommunene Gjøvik og Ringsaker vedtok alternativ sør (ca. 750 meter sør for eksisterende Mjøsbru) i 2014. Som følge av innsigelser til dette alternativet, ble en på meklingsmøte hos Fylkesmannen i Hedmark enige om å revidere dette alternativet. Etter revideringen ble kommunedelplanen vedtatt av kommunestyrene i Ringsaker og Gjøvik i mai 2015. Begge kommunene vedtok da det reviderte alternativ sør, og dette alternativet kan leses i menyen til høyre.  

Det statlige aksjeselskapet Nye Veier AS vil stå for videre planlegging og utbygging av E6 Moelv-Biri.