Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ny E6 på strekningen. Dagens E6 har dårlig kurvatur i kombinasjon med stor stigning som gir problemer for framkommelighet.

Planforslaget

Planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn i perioden: 25. mai til 6. juli 2016. Og vil være tilgjengelig på følgende steder:

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned",
  • Sørfold kommune, rådhuset, Straumen og
  • Statens vegvesen, Region nord, Bodø

Merknader

Merknader til planforslaget må være skriftlige og sendt innen 6. juli 2016 til

Spørsmål kan rettes til Statens vegvesen ved Svein Bjørgo Larsen, tlf: 90942136 eller e-post : svein.larsen@vegvesen.no