E6 i Mulelia har svært mye trafikk (ÅDT 13 900), flere kryss og mange enkeltavkjørsler. Trafikkbildet framstår som uoversiktlig og det har skjedd mange ulykker på strekningen.

Prosjektet omfatter

  • utbedring av kryss mellom E6 og Åsaunvegen
  • ny tilførselsveg til gjenbrukstorget på Mule
  • stenging av to kryss
  • oppgradering av busslommer