Vedlagt er: Planbeskrivelse, kartgrunnlag, samt merknadsheftet.