Prosjektet er delt opp i tre planområder

  • E8 Nordkjosbotn–Jernberg
  • E6 Nordkjosbotn–Storfjord grense
  • E6 Balsfjord grense–Hatteng

For to av planområda, E8 Nordkjosbotn–Jernberg og E6 Balsfjord grense–Hatteng, foreligger det godkjente reguleringsplaner.

For strekninga E6 Nordkjosbotn–Storfjord grense pågår det arbeid med reguleringsplan. På denne strekninga ble endring av kommunedelplanen vedtatt i 2014. Undervegs i arbeidet med detaljreguleringen har det vist seg at tema reindrift ikke har blitt tilstrekkelig utredet i kommunedelplan, vedtatt i 2014. For å oppfylle §6 i «forskrift om konsekvensutredning» må derfor tema reindrift konsekvensutredes, noe som også fordrer høring av planprogram for reindriftstema. Dette planprogrammet må ansees som et supplement til tidligere planprogram. Planprogram E6 Nordkjosbotn–Storfjord ble fastsatt av Balsfjord kommune 10.10.2018..