Planområda, E6 Balsfjord grense–Hatteng, foreligger det godkjent reguleringsplan.