Planområda, E8 Nordkjosbotn–Jernberg foreligger det godkjent reguleringsplan.