Reguleringsplan for E6 Nordkjosbotn–Storfjord grense er nå lagt til offentlig høring, høringsfrist 10. juli 2019.